Prayers to Theotokos Mother Mary
 
φιμώνω
Click on the St. Benedict Cross above for Begone Satan prayer.
Links
Links
Prayers to Jesus Christ The Lord Button

Gebed tot Aartsengel Michaël Eerste van de Engelen

Heilige Aartsengel Michaël, eerst in autoriteit van de engelen, die staat tevoren het onkenbare en eeuwige Trinity, pleitbezorger en hoeder van het menselijke ras! U, met uw hosts wie uitbrak het hoofd van arrogant, en trotse Lucifer in de hemel, en altijd verwijt zijn kwaadaardigheid en slinks van de aarde! Tot U wij hebben regres aan geloof en houden van u en bidden: U dat zijn een onverwoestbare schild en firma verdediger van de Heilige Kerk en de orthodoxe christenen, bewaken zich met je bliksem zwaard van alle zichtbare en onzichtbare vijanden. U zijn een Beschermengel, Wijs beschermer en assistent van de vrome en orthodoxe mensen, beschermen de troon van de Koning over koningen. Bid voor ons onderwijs en sterkte, vreugde, vrede en comfort. U zijn een onoverwinnelijke leider en bewaker van onze christelijke kerk, bekroond met glorie en overwinning over de vijanden, en weten allen die verzetten tegen ons. Gevecht voor God met Zijn heilige engelen. Laten, O Aartsengel van God, met uw hulp en ons te beschermen, wie vandaag verheerlijk uw naam. Omdat hier zijn we, alhoewel we zijn erg zondig, zouden we niet omkomen in onze ongerechtigheden, maar zich te wenden tot de Heer en beloond te worden door Hem voor goede daden.
Amen.

Gebed tod de Heilige Michaël

Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig, en Gij, Vorst van de hemelse legermachten, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot het verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hell terug.
Amen.