Prayers to Theotokos Mother Mary
 
φιμώνω
Links
Links
Prayers to Jesus Christ The Lord Button

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam;
Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de
hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef
ons onze schulden, Gelijk wij vergeven aan onze
schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar
verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid: van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest, nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen