Prayers to Theotokos Mother Mary
 
φιμώνω
Links
Links
Prayers to Jesus Christ The Lord Button

Creedo


Ik geloof in een God, De Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al het onzichtbare en in een Heer, Jezus Christus, de einiggeboren Zoon van God, geboren, uit de Vader voor alle eeuwen. Licht uit licht, ware God uit de ware God; geboren, niet geshapen, een in wezen met de Vader; en door wie alles geworden is. Die om ons mensen, en om onze verlossing, uit de hemel
is nedergdaald en vlees heeft aangenomen door De Heilige Geest uit de Maagd Maria, en mens geworden is. Die voor ons onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, geleden heeft en begraven is die opgestaan, is op de derde dag, volgens de schriften, die opgevaren is ten hemel en zetelt aan de rechterhand van de Vader. Die zal wederkomen in heerlijkheid, om levenden en doden te
oordelen, en aan wiens rijk geen einde zal zijn en in De Helige Geest, Heer en levendmaker, die uitgaat van De Vader, die aanbeden en verheeerlijkt wordt te samen met De Vader end De Zoon, die door de profeten gesproken heeft. In een Heligige Katholike en Apostolosche Kerk. Ik belijd een doop tot vergeving van zonden, ik verwacht de opstanding van de doden,en het leven van de komende eeuwigheid.
Amen.